Studiedag vier jaar Renovatiepact 14 december

  • 28 september 2018

Sinds december 2014 werken 34 partners met de Vlaamse overheid in de Renovatiepactformule samen aan een ambitieuze strategie 2050 voor de renovatie van woningen. Dit Renovatiepact heeft als doel de renovatiegraad drastisch te verhogen en de energieprestatie te verbeteren tot het eisenniveau van nieuwbouw anno 2015.

Hoe ver staan we?

De eerste stappen zijn gezet. Toch is er nog heel veel nodig. De overheid krijgt dit namelijk niet alleen voor elkaar en roept iedereen opnieuw op tot inspraak en samenwerking.

Wees mee met de laatste ontwikkelingen in de langetermijnstrategie 2050 voor de renovatie van de Vlaamse woningen. Maak kennis met de finale versies van de woningpas en het nieuwe EPC, inclusief beschikbaar communicatiemateriaal. En help ons verder aan de weg te timmeren: in meerdere interactieve sessies peilen we naar uw verwachtingen, ideeën en bedenkingen.

Deze dag vormt meteen ook de doorstart richting voorjaar 2019 voor een volgend traject voor intense inspraak en hernieuwd stakeholder-engagement.

Meer info op:

https://www.energiesparen.be/studiedag-4-jaar-renovatiepact