Ook in Wallonië wordt iedereen BEN! (Waals Gewest)

  • 4 oktober 2018

Vanaf 2021 moet elke woning in nieuwbouw of met grondige renovatie in Wallonië verplicht Bijna-EnergieNeutraal (Quasi-ZeroEnergie of Q-ZEN in het Frans) zijn. Het Waals Gewest heeft haar eigen campagne: ‘iedereen Q-ZEN’ gelanceerd. Net als zijn Vlaamse tegenhanger ‘Iedereen BEN’ wil het energieneutraal bouwen nu al stimuleren.

Waalse nieuwbouwwoningen (of grondige renovatie) moeten aan 7 voorwaarden voldoen: het E-peil is kleiner of gelijk aan E45 en het Espec-peil is kleiner of gelijk aan Espec85, het K-peil is kleiner of gelijk aan K35, de constructiedelen (daken, muren, vensters… ) moeten voldoen aan de Umax-eisen, het risico op oververhitting in woningen is kleiner dan 6500 Kh, de voorwaarde netto-energiebehoefte voor verwarming is kleiner of gelijk aan 85 kWh/m², ventilatievoorzieningen zijn verplicht en hernieuwbare energie wordt bevoordeeld.

Meer informatie