LIFE IP CA 2016 BE REEL!


Belgium renovates for energy efficient living!

Het BE REEL! project als ondersteuning voor het renovatiepact

Het BE REEL!-project is een door het Europese LIFE programma ondersteund geïntegreerd project. Het wil door middel van een aantal hefbomen een forse impuls geven aan de realisatie van de ambitieuse Vlaamse en Waalse renovatiestrategieën richting 2050.  

In gesprek met Roel Vermeiren

In gesprek met Roel Vermeiren: projectleider van het Renovatiepact

Vlaamse regeerakkoord: de renovatiemaatregelen

Vlaanderen heeft als laatste van de gewestregeringen zijn regeerakkoord gepresenteerd.

Waalse regeerakkoord: de renovatiemaatregelen

Het Waals gewest neemt net als de andere gewesten maatregelen om de renovatiegraad op te krikken.

Brussels regeerakkoord: renovatiegraad opdrijven met vijf procent

De Brusselse regering wil een energiestrategie die steunt op de renovatie van gebouwen en de productie van hernieuwbare energie.