Eerste community land trust in Antwerpen op komst (Vlaams Gewest)

  • 4 oktober 2018

Op het Eilandje, in de nog volop in ontwikkeling zijnde Cadewijck, werkt de stad Antwerpen aan de opstart van een community land trust. Dit is een woonmodel waarbij de overheid percelen beschikbaar maakt om op te bouwen en de burger zelf voor bakstenen betaald. Het gaat om een proefproject dat enkel nog juridisch moet worden uitgewerkt.

In Brussel kennen ze het fenomeen van de community land trust al langer.
Meer info

: