De Waalse Energie- en Renovatiepremies in 2019: hoger en duidelijker (Waals Gewest)

  • 4 oktober 2018

De nieuwe premies voor 2019 in het Waals Gewest zijn niet alleen verhoogd. Ze voorzien eveneens in een uniek loket voor particulieren die hun woning wensen te renoveren en daarbij hulp wensen van Het Waals Gewest.

Het voorstel van een "guichet unique" komt van de Waalse ministers van Energie en Wonen. Doordat de Waalse Regering dit heeft goedgekeurd, hoeven aanvragers voortaan met slechts één instantie in contact te komen voor de opvolging. De geraadpleegde renovatieadviseur zal de mogelijke werken inschatten en zal de chronologie van de uit te voeren werken bepalen.

Meer informatie 

: