BE REEL! Leer-en ondersteuningsprogramma voor lokale besturen

  • 11 december 2019

"Lokale Transitie Renoveren 2050"

UITDAGING

De energieprestaties van gebouwen in België zijn ondermaats in vergelijking met het Europese gemiddelde. De renovatiestrategieën 2050 van Vlaanderen en Wallonië stellen nochtans een gemiddelde daling van 75 % van het energieverbruik van woningen voorop én een forse verhoging van de productie van hernieuwbare energie. De renovatiegraad opkrikken is dus noodzakelijk om de energietransitie te verwezenlijken.

Een actief gemeentelijk renovatiebeleid is noodzakelijk om aan de doelstellingen te beantwoorden van zowel het woon-, duurzaamheid- als het energiebeleid. Lokale besturen hebben immers een leidende rol om hun woningbestand kwalitatief te houden.  Een lokaal verankerd duurzaam huisvestigingsbeleid uittekenen vormt hiervoor een essentieel onderdeel van de actieplannen voor het Burgemeestersconvenant.

INITIATIEF

BE REEL! wil alle Belgische lokale besturen ondersteunen om actief renovatiebeleid op te zetten. Dit doet ze samen met het Kenniscentrum voor Vlaamse steden en de drie gewestelijke Federaties voor Steden en Gemeenten. Het doel is om de kennis te vergroten over goede praktijken, innovatieve oplossingen en lokale hefbomen rond het diepgaand energetisch renoveren van residentiële gebouwen.

Door een regio-overschrijdend netwerk uit te bouwen, overbruggen we de administratieve en andere grenzen tussen de verschillende organisaties en instanties. We organiseren daarom in de periode 2019 - 2024 een reeks meet-ups, workshops en masterclasses en zetten een digitaal platform op.

Dit programma is een onderdeel van LIFE IP CA 2016 BE REEL! en wordt gerealiseerd met de steun van financieringsinstrument LIFE van de Europese Unie. BE REEL! wil de basis en voorwaarden creëren voor de implementatie van de Waalse en Vlaamse renovatiestrategieën 2050.

Het interregionale karakter van dit ondersteuningsprogramma zal de consistentie van het lokale beleid in België vergroten en zo de slaagkansen voor de uitdagingen van de toekomst vergroten. Elke stad of gemeente in Vlaanderen, Wallonië en Brussel, die nood heeft aan vorming om haar beleid verder te ontwikkelen en projecten op te starten, kan deelnemers afvaardigen voor het programma.

EERSTE MEET UP DE GROTE VERBOUWING

Het startschot voor dat ondersteuningstraject vond plaats op 22 mei in Huis Madou, hart voor steden en gemeenten, in Brussel. De presentaties kunt u hieronder terugvinden.

Keynote De Grote Verbouwing      Joachim Declerck - Architecture Workroom Brussels 190522_AWB
Gemeente als beleidsmaker Jan Aerts- Leuven 2030, Leuven pdf bestand190522_L2030.pdf (5.4 MB)
Gemeente als mentor Vincent Legrand-Dorémi, FR pdf bestand190522_Dorémi.pdf (1.46 MB)
Gemeente als facilitator                  Marc Schlitz – Ace Retrofitting, Luik pdf bestand190522_Ace retrofitting.pdf (5.19 MB)
Lokale Transitie Renovatie 2050 Sanne Berghmans – Vlaams energieagentschap pdf bestand190522_BE REEL!.pdf (824 kB)
Verslag werktafels Sanne Berghmans - Vlaams Energieagentschap pdf bestand190522_werktafels_De Grote Verbouwing_verslag.pdf (276 kB)

TWEEDE MEET-UP

Op woensdag 4 december organiseerden we een tweede meet-up in Hendrik Consciencegebouw te Brussel om meer input te vergaren voor de 6-daagse masterclass in 2020. De opmaak van een roadmap stond die voormiddag centraal. Zo’n roadmap bevat een logische opbouw voor een lokaal te voeren renovatiebeleid én alle mogelijke goede tools en praktijken voor elk van de onderdelen van zo’n beleid. Deze tools en goede praktijken hebben we dus deels willen verzamelen tijdens de werktafels. Dit om jullie handvaten aan te kunnen reiken tijdens de masterclasses om jullie in staat te stellen een roadmap op maat van jullie gemeente op te stellen. De presentaties en het verslag van de werktafels kan u hieronder terugvinden.

Roadmap voor energie en renovatie  Alfredo Verboom – Gemeente Eindhoven, NL pdf bestand191204_ Eindhoven.pdf (5.33 MB)
Regoniale ondersteuning roadmap energie Sara Piccirilli, Pollec, Waals gewest pdf bestand191204_Pollec.pdf (1.99 MB)
Communicatie afstemmen op roadmap Henk Ghesquiere - Bigtrees, communicatiebureau Gent pdf bestand191204_ Bigtrees.pdf (9.08 MB)
De roadmap: quo vadis?              Linda Boudry – Kenniscentrum Vlaamse steden pdf bestand191204 _KCVS.pdf (265 kB)
Verslag werktafels Sanne Berghmans - Vlaams Energieagentschap pdf bestand200128_MU2_werktafels_verslag.pdf (276 kB)